Spontánní potrat, jeho příčiny a rizikové faktory

Spontánním potratem se rozumí samovolné vypuzení embrya či plodu z dělohy v prvních 20 týdnech těhotenství.

Spontánní potrat

Spontánním potratem končí okolo 15 %1 rozpoznaných těhotenství. Skutečné číslo je zřejmě mnohem vyšší, protože mnoho těhotenství zanikne ještě dříve, než žena zjistí své těhotenství. Většina potratů (až 80 %2) proběhne v 1. trimestru těhotenství, tedy do 12. týdne těhotenství.

Potrat je pro ženu velmi bolestivý, a to nejen fyzicky, ale hlavně po psychické stránce. I když se tato událost stane na počátku těhotenství, má již žena vytvořen k budoucímu dítěti emoční vztah, a potrat obvykle způsobí velké duševní trauma. Pokud se vás tento odstavec týká, přečtěte si náš článek Smutek po potratu.

Ženy po potratu nejvíce zajímá, co bylo příčinou potratu. Možných příčin je mnoho, bohužel ve většině případů se příčina nedá zjistit. Obecně se má za to, že jeden potrat je náhodný jev a nezvyšuje pravděpodobnost potratu v dalším těhotenství. Při třech a více potratech se již lékaři snaží zjistit možnou příčinu potrácení a pomoci tak ženě donosit zdravé dítě. Více v našem článku o opakovaném potrácení.

Příčiny potratu

 • příčiny v plodovém vejci - způsobují až 50 %3 potratů v 1. trimestru, nejčastěji jde o chromozomální odchylky v oplodněném vajíčku, které většinou vznikají náhodně při dělení buněk, spíše výjimečně jsou odchylky zděděny po rodičích,
 • chyby při zahnízdění vajíčka - k chybě může dojít během cesty vajíčka z vejcovodu do dělohy nebo při zahnízdění blastocysty (shluku buněk, ze kterých se vytvoří embryo a placenta) do děložní sliznice,
 • zevní příčiny - rentgenové záření, toxické látky, léky,
 • mateřské příčiny - častěji vyvolávají potraty v pozdějších fázích těhotenství, může jít o autoimunitní choroby, poruchy srážlivosti krve, vrozené nebo získané vady dělohy, nedostatečnost děložního hrdla, infekční onemocnění nebo nedostatečnou tvorbu hormonů potřebných pro udržení těhotenství.

Co není příčinou potratu

Ženy se často po potratu obviňují, že nějaká jejich činnost (práce, cvičení, sexuální život) způsobila potrat. Vědecké studie však opakovaně potvrzují, že příčinou potratu nemohou být4:

 • běžné cvičení a sex,
 • běžná práce a jednorázové zvedání těžkých předmětů,
 • stres, náhlé leknutí,
 • pád nebo jiný úraz, pokud při něm nedojde k ohrožení života ženy.

Rizikové faktory pro potrat1,2

 • věk matky a otce - pravděpodobnost potratu roste s věkem ženy, ve 40 letech má žena dvojnásobné riziko potratu než 20letá žena, ve věkové skupině nad 45 let končí potratem 75 % těhotenství, pravděpodobnost potratu roste také s věkem otce,
 • opakované potraty - ženy, které potratí více než jednou, mají v dalším těhotenství vyšší pravděpodobnost potratu, než ženy, které nepotratily nebo potratily jen jednou,
 • vícečetné těhotenství - těhotenství s více než jedním embryem (plodem) jsou více ohrožena potratem než jednočetná těhotenství,
 • chronická onemocnění a poruchy - některá onemocnění, např. cukrovka (nekompenzovaná) nebo lupus, některé vrozené poruchy srážlivosti krve a hormonální poruchy mohou zvyšovat riziko potratu,
 • infekce v těhotenství - některá infekční onemocnění mohou způsobit potrat, např. listerióza, příušnice, zarděnky, spalničky, kapavka nebo HIV,
 • genetické problémy - pokud jeden z rodičů nebo oba mají dítě nebo sourozence s genetickým postižením, je zde vyšší riziko potratu z genetických příčin,
 • kouření, pití alkoholu a užívání drog - kouření, nadměrný příjem alkoholu a užívání nelegálních drog je spojeno se zvýšeným rizikem potratu,
 • toxické látky v prostředí - toxické látky, které mohou způsobit potrat, zahrnují např. olovo, arzén a některé chemikálie, jako např. formaldehyd, benzen, etylenoxid, škodlivé může být také rentgenové záření,
 • užívání některých léků - některé léky není možné užívat v těhotenství, protože mohou způsobit vývojovou vadu či potrat. Předepisující lékař by měl o těhotenství vždy vědět, včetně i jen možnosti těhotenství. V těhotenství neužívejte žádné léky bez porady s lékařem,
 • obezita - některé studie dávají do souvislosti obezitu matky a zvýšené riziko potratu,
 • některá vyšetření v těhotenství - malé riziko potratu je spojeno i s některými invazivními vyšetřeními v těhotenství, např. amniocentézou nebo choriocentézou.

O tom, jak potrat probíhá a jaký je postup lékaře při potratu, si můžete přečíst v následujícím článku.

Zeptejte se na spontánní potrat v diskuzním fóru.

Zdroje:
http://www.porodnice.cz/tehotenstvi-a-z/spontanni-samovolny-potrat
http://www.porodnice.cz/clanky/predcasny-porod-0
1https://en.wikipedia.org/wiki/Miscarriage
2http://www.babycenter.com/0_miscarriage-signs-causes-and-treatment_252.bc
3http://www.porodnice.cz/tehotenstvi-a-z/potrat
4Mayo Clinic Guide to a Healthy Pregnancy, Mayo Foundation for Medical Education and Research, 2004

Související články

Nově založená témata v diskuzi

Velké miminko

Těhotenství

Poslední příspěvek: 10.10.2023 v 21:53

Čtvrtý porod - dvojčata

Porod

Poslední příspěvek: 6.10.2023 v 21:01

Prázdninové zážitky

Koníčky a volný čas

Poslední příspěvek: 22.9.2023 v 09:43

Zobrazit celou diskuzi

Aktuality na webu

Zobrazit všechny aktuality

Těhotenská kalkulačka

V naší těhotenské kalkulačce si můžete spočítat týden těhotenství, trimestr, předpokládaný termín porodu, počet dní do termínu porodu a odhad váhy a délky miminka.