Opakované potraty

Obecně se má za to, že jeden potrat je náhodný jev a nezvyšuje pravděpodobnost potratu v dalším těhotenství. Při třech a více potratech se již lékaři snaží zjistit možnou příčinu potrácení a pomoci tak ženě donosit zdravé dítě.

Opakované potrácení

Opakované (habituální) potrácení je definováno třemi a více po sobě jdoucími samovolnými potraty. Tento jev je poměrně vzácný. Zatímco pravděpodobnost jednoho samovolného potratu je zhruba 15 %, opakovaným potratem končí jen necelé jedno procento těhotenství.1 Ženám, které opakovaně potratily, a jejich partnerům je lékařem nabídnuto vyšetření příčin těchto potratů.

Příčiny opakovaného potrácení

  • chromozomální odchylky - jsou nejčastější příčinou všech potratů, většinou jde o náhodně vzniklé změny, ale při opakovaných potratech je nutné vyloučit dědičné chromozomální vady u rodičů. Řešením je umělé oplodnění s výběrem spermie nebo vajíčka bez špatné dědičné informace, popř. využití darovaných spermií nebo vajíčka,
  • vrozené nebo získané poruchy srážlivosti krve (trombofilie) - některé poruchy srážlivosti krve zvyšují riziko samovolného potratu, předčasného porodu a některých vrozených vad plodu. Těhotné s těmito poruchami mohou od počátku těhotenství užívat léky, které normalizují srážlivost krve, a tím předejít problémům v těhotenství,
  • vrozené nebo získané vady dělohy a děložního hrdla - jsou často příčinou potrácení v pozdějších fázích těhotenství a také příčinou předčasných porodů. Těhotné jsou obvykle sledovány na vyšším pracovišti, některé vady lze ovlivnit alespoň zčásti, jiné bohužel nikoli,
  • endokrinní poruchy - příčinou opakovaného potrácení mohou být neléčené poruchy endokrinního systému, např. cukrovka nebo onemocnění štítné žlázy,
  • chronické infekce - ženám s opakovanými potraty nebo předčasnými porody provedou lékaři stěry z porodních cest, aby odhalili případné infekce, které by mohly být příčinou potratů.

V polovině případů se nepodaří ani podrobným vyšetřením zjistit příčinu opakovaných potratů. Podle statistik však 60 % žen, u kterých nebyla diagnostikována příčina, nakonec donosí zdravé dítě.2

Zeptejte se na opakované potrácení v diskuzním fóru.

Zdroje:
1https://en.wikipedia.org/wiki/Miscarriage
http://www.porodnice.cz/clanky/predcasny-porod-0
2Mayo Clinic Guide to a Healthy Pregnancy, Mayo Foundation for Medical Education and Research, 2004

https://en.wikipedia.org/wiki/Habitual_abortion

Související články

Nově založená témata v diskuzi

Zobrazit celou diskuzi

Aktuality na webu

Zobrazit všechny aktuality

Těhotenská kalkulačka

V naší těhotenské kalkulačce si můžete spočítat týden těhotenství, trimestr, předpokládaný termín porodu, počet dní do termínu porodu a odhad váhy a délky miminka.