Počty týraných a zneužívaných dětí v ČR jsou stále vyšší

Přečtěte si tiskovou zprávu nadace Naše dítě o týraných a zneužívaných dětech.

Nadace Naše dítě

Za uplynulých jedenáct let se počet zjištěných případů týrání, sexuálního zneužívání a zanedbávání dětí v České republice vyšplhal na 31 653! Je to alarmující číslo, které navíc mapuje pouze ty dětské tragédie, o kterých se dozvěděly příslušné úřady, a těmto obětem mohla být poskytnuta potřebná pomoc. Další tisíce dětí trpí v tichosti za zavřenými dveřmi. Nadace Naše dítě se pomoci týraným, zneužívaným a zanedbávaným dětem věnuje dlouhodobě a ve své činnosti také poukazuje na situaci ochrany práv a životů dětí v České republice.

„Statistiky smutných případů týrání a zneužívání dětí jsou každoročně vyšší a dokládají dvě skutečnosti. Tou první je, že v naší zemi je bohužel násilí na dětech v řadě domácností součástí výchovy. Na druhé straně zvyšující se počty odhalených případů jsou výsledkem všímavosti veřejnosti a zájmu pomoci bezbranným dětem. Přispívá k tomu zajisté i fakt, že u nás je zákonem stanovená tzv. oznamovací povinnost, a čím dál více našich spoluobčanů není lhostejných k utrpení dětí," říká ředitelka Nadace Naše dítě Zuzana Baudyšová. „Každý, kdo se dozví o násilí páchaném na dítěti, musí podle zákona tuto skutečnost oznámit příslušným úřadům. Jen tak můžeme zabránit, aby utrpení dítěte pokračovalo," dodává Zuzana Baudyšová.

Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo statistické údaje, ze kterých vyplývá, že v roce 2011 stoupl počet šetřených případů sexuálního zneužívání, týrání a zanedbávání dětí v ČR oproti roku předchozímu o 855 činů. Jedná se celkem o 6 642 dětských obětí násilí za rok 2011. Jsou to pouze případy, které byly odhaleny a o kterých se příslušné úřady dozvěděly například od příbuzných dětí, od neziskových organizací, zástupců škol, sousedů a podobně.

„Dlouhodobě nejčastěji dochází k násilí na dětech v úplných rodinách, tedy v rodinách na první pohled spořádaných, s matkou i otcem. Zároveň tyto případy je nejtěžší odhalit, protože děti samy často své rodiče kryjí a nechtějí přiznat nebo se svěřit, jaké hrůzy doma prožívají," říká Zuzana Baudyšová. Jedná se o téměř 41 % všech zjištěných případů násilí fyzického či sexuálního, ke kterému dochází v úplných rodinách. Necelých 36 % tvoří zjištěné násilné činy, ke kterým došlo v neúplných rodinách bez otce.

Ze statistik za rok 2011 dále vyplývá, že týrání, zanedbávání nebo sexuálnímu zneužívání jsou nejčastěji vystaveny děti ve věku od šesti do patnácti let. Vloni jich bylo 3 483, dalších 2 325 dětí bylo mladších šesti let. Tragické následky fyzické i psychické si většina dětí nese celý život.

Pomáhejte prostřednictvím Konta Naše dítě

Nadace Naše dítě opakovaně upozorňuje na nutnost ochrany práv a životů dětí. Také seznamuje rodiče prostřednictvím seminářů Pozitivní rodičovství s možnostmi výchovy dětí bez fyzických či psychických trestů. O seminářích se můžete podrobně informovat na internetových stránkách www.nasedite.cz. Pokud byste chtěli nadaci pomoci v boji proti násilí páchanému na dětech, můžete podpořit její činnost právě v této oblasti. Stačí zadat trvalý bankovní příkaz a můžete takto zasílat libovolné částky, například 50 Kč měsíčně, na Konto Naše dítě - číslo účtu 123131123/0600. Prostředky slouží na přímou pomoc ohroženým dětem.

Tisková zpráva nadace Naše dítě, 23. května 2012

Související články

Nově založená témata v diskuzi

Velké miminko

Těhotenství

Poslední příspěvek: 10.10.2023 v 21:53

Čtvrtý porod - dvojčata

Porod

Poslední příspěvek: 6.10.2023 v 21:01

Prázdninové zážitky

Koníčky a volný čas

Poslední příspěvek: 22.9.2023 v 09:43

Zobrazit celou diskuzi

Aktuality na webu

Zobrazit všechny aktuality

Těhotenská kalkulačka

V naší těhotenské kalkulačce si můžete spočítat týden těhotenství, trimestr, předpokládaný termín porodu, počet dní do termínu porodu a odhad váhy a délky miminka.