reklama

Vliv věku ženy na plodnost

Plodnost žen se s věkem přirozeně snižuje, protože postupně klesá kvalita a množství ženských vajíček.

Zásobu vajíček mají ženy vytvořenou již ve chvíli narození, v té době mají dívky zhruba 1 až 2 miliony vajíček.1 V období puberty, kdy dívky začínají menstruovat, je vajíček již jen 300 až 500 tis.1 Po první menstruaci začínají být dívky plodné, ale menstruační cykly jsou často nepravidelné a anovulační. Plodnost žen je nejvyšší mezi 20. a 25. rokem věku. Po 25. roce věku začíná obvykle plodnost klesat, po 35. roku se pokles plodnosti zrychluje až k úplné neplodnosti způsobené menopauzou. K menopauze obvykle dochází mezi 45. a 55. rokem věku, v průměru pak v 51 letech2. Několik let před menopauzou zažívá žena přechod, který se vyznačuje nepravidelnými a často anovulačními cykly a otěhotnění je v tomto období už jen málo pravděpodobné.

Odhadu pravděpodobnosti otěhotnění podle věku se věnovalo několik vědeckých studií, výsledky některých z nich uvádíme v následující tabulce:

Tab. č. 1: Pravděpodobnost, že žena porodí alespoň jedno živé dítě, v závislosti na věku, ve kterém se začne snažit otěhotnět (v %)

Věk, ve kterém se žena začne snažit otěhotnět Výzkum z roku 1973 Výzkum z roku 1977 Výzkum z roku 1985 Výzkum z roku 1986
20 97,8 97 - 96
25 96,7 94 94 93
30 93,5 90 89 88
35 84 83 84 78
40 60 71 76 54
45 21 50 42 -

Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Age_and_female_fertility

Z tabulky je zřejmé, že největší pokles v pravděpodobnosti otěhotnění nastává u žen po 45. roce věku s tím, že již ženy ve 40 letech mají pravděpodobnost podstatně nižší než ženy 35leté. Zjištěné pravděpodobnosti jsou však ve vyšších věkových kategoriích velmi rozdílné a nedá se z nich příliš odhadnout situace u konkrétní ženy.

Vliv věku matky na zdraví dítěte

Vyšší věk matky s sebou přináší také vyšší riziko vrozených vývojových vad. Nejznámější je Downův syndrom, u kterého jsou pravděpodobnosti následující:

Tab. č. 2: Pravděpodobnost narození dítěte s Downovým syndromem podle věku matky

Věk matky Pravděpodobnost Downova syndromu u dítěte
20 1:1440
25 1:1380
30 1:960
35 1:340
40 1:84
45 1:44
50 1:38

Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Age_and_female_fertility

Vyšší věk matky s sebou přináší i další následky, např. vyšší riziko nízké porodní váhy dítěte, předčasného porodu nebo narození mrtvého plodu. Starší matky také častěji rodí císařským řezem.

Zeptejte se na vliv věku ženy na plodnost v diskuzním fóru Maminkám.cz nebo sdílejte své zkušenosti na blogu Maminkám.cz.

Zdroje:
1 http://en.wikipedia.org/wiki/Age_and_female_fertility
2 Litin, Scott, M.D. Mayo Clinic Family Health Book, 4. vydání, Rochester: Mayo Clinic, 2009

 

Doporučit e-mailem

První příznaky těhotenství Pohlaví dítěte

reklama

Těhotenská kalkulačka

reklama

reklama

Reklamní články

reklama

vybíráme z blogů na Maminkám.cz

Přejít na blogy

Nejnovější příspěvky do diskuze

Další nové příspěvky

Do diskuzního fóra

nově založená témata v diskuzi

Další nová témata

Do diskuzního fóra

Těhotenská kalkulačka.Zapamatovat vložené údaje

Výpočet plodných dnů.


Tisknout

TOPlist